Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji oraz przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 12:08

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 11:54

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 11:08

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 17:21

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektor wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:30

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 10:38

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:43

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczanych miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVID-19

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-17 10:35

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernikowo oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-16 13:04

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-09 13:43

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:25

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 09:08

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:56

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:54

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:47

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:45

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Makowiska”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 10:46

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 11:24

ZARZĄDZENIE NR 30A/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVlD-19

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 11:30

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 10:36

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 09:00

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:56

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznych w Zespole Szkół w Czernikowie”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-24 09:39

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 10:54

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:53

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:51

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-21 09:37

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2019-2032 za 2019 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 11:32

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmujących nadanie nazwy i logotypu Żłobkowi w Czernikowie.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-26 13:11

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-23 15:00

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-23 14:43

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVID-19

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-18 13:47

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 11:40

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu na hasło promujące konsultacje społeczne w Gminie Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 12:15

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 08:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo zamian za przypadające w sobotę święta.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-27 08:10

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds.inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Czernikowo.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-27 08:08

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2020 roku”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-18 07:23

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-18 07:18

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-13 11:07

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-13 10:59

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernikowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 13:36

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 13:30

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Czernikowo

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 11:35

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania i wydawania upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 07:55

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie”.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-16 13:32

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-09 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 776
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 12:08

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588851
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl