Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-29 12:17

ZARZĄDZENIE NR 119/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-15 14:29

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-18 12:54

ZARZĄDZENIE NR 117/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-14 16:13

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-22 10:09

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-16 13:06

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-11 08:29

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-16 14:48

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-08 14:25

ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-07 08:10

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-12-10 08:03

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-23 12:28

ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok i projektu WPF na lata 2021-2031

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-16 11:37

ZARZĄDZENIE NR 107/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-10 14:30

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 listopada 2020w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 10:25

ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające zasady i normy przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, umundurowania, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i prania, przydziału napoi, środków higienicznych i środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-23 11:09

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-02 11:20

ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Plan Odnowy miejscowości Mazowsze na lata 2020-2027.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-29 12:43

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-04 13:31

ZARZĄDZENIE NR 101/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-27 14:07

ZARZĄDZENIE NR 100/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-27 14:03

ZARZĄDZENIE NR 98/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej - „Zaprojektuj Park Wiejski w Mazowszu”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-20 14:34

ZARZĄDZENIE NR 97/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wejść do budynku Urzędu Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-04 13:36

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-19 10:24

ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-13 12:50

ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-16 11:58

ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictw do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-16 11:50

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-30 16:11

ZARZĄDZENIE NR 91/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-07 13:20

ZARZĄDZENIE NR 90/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-01 13:56

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-13 12:48

ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w latach 2021 - 2023”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-24 14:19

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-24 14:17

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-24 14:15

ZARZĄDZENIE NR 85/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-10-13 12:46

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmujących przyjęcie Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-17 12:19

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosków o Nagrodę Wójta oraz Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 11:48

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora placówki w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 11:23

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora placówki w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 11:20

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora placówki w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 11:12

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora placówki w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 10:51

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora placówki w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-21 10:42

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-08 07:21

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-08 13:02

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-28 12:13

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-28 12:13

ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-28 12:10

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-08 07:12

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-12 11:30

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernikowo oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-12 09:38

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-10 13:12

ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Steklin i Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-07 14:46

ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-18 08:00

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-18 07:55

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-18 07:51

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-18 07:46

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-31 13:01

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-30 09:42

ZARZĄDZENIE NR 59/ 2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:29

ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:28

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:26

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:25

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pomoc Opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:23

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:21

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:20

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:18

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-13 08:33

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-27 08:09

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji oraz przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 12:08

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-15 16:18

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 11:54

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 11:08

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-01 17:21

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektor wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:30

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-08 10:38

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:43

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania wyznaczanych miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVID-19

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-17 10:35

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernikowo oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-16 13:04

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-09 13:43

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 08:25

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-07-06 09:08

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:56

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:54

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:47

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-03 07:45

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 10:46

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 11:24

ZARZĄDZENIE NR 30A/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVlD-19

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 11:30

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 10:36

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 09:00

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:56

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznych w Zespole Szkół w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-24 09:39

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 10:54

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:53

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-07 08:51

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-21 09:37

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2019-2032 za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 11:32

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych obejmujących nadanie nazwy i logotypu Żłobkowi w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-26 13:11

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-23 15:00

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-23 14:43

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do odbywania kwarantanny terminowej w związku z wystąpieniem na terenie kraju COVID-19

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-03-18 13:47

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-04 11:40

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu na hasło promujące konsultacje społeczne w Gminie Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 12:15

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-05-18 08:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Czernikowo zamian za przypadające w sobotę święta.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-27 08:10

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds.inwestycji gminnych, promocji i funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-27 08:08

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2020 roku”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-18 07:23

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-18 07:18

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-13 11:07

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-13 10:59

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmu autobusów gminnych na wyjazdy niezwiązane z oświatą

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-01-03 07:25

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernikowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 13:36

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 13:30

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 11:35

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania i wydawania upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 07:55

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-16 13:32

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-09 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5164
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 07:26