Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 636381-N-2017 z dnia 28.12.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie" opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2017 r. pod numerem 5847S8-N-2017.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wynikach przetargu

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu, który odbył się w dniu 12.09.2017 r. w Urzędzie Gminy Czernikowo.
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo".
 • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie".
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 502884-N-2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny” – Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklin-Kolonia.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S81 w dniu 26.04.2017 r. pod numerem 156370-2017-PL.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 502884-N-2017 z dnia 08.05.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny” – Część nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 48947-2017 z dnia 22.03.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2017 roku”.
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1273-2017 z dnia 03.01.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo”.
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4048-2017 z dnia 09.01.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13056
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-01 11:19