Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na stronie zamieszczone są uchwały z IX Sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2011 r

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-06 12:42

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:40

Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:42

Uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych dróg położonych w Steklinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:44

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Spółdzielni Mieszkaniowej "Rolnik" działki położonej w Steklinie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:47

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Czernikowie na okres 3 lat

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:49

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Czernikowie nr XVII/113/08 z 02 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czernikowo do "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 13:54

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie aneksu do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 14:00

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 14:02

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granicy obwodu głosowania w podziale gminy Czernikowo na stałe obwody

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-09-05 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5687
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-08 09:54