Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013”. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ul. Leśna 1 87 – 640 Czernikowo do dnia 07.12.2012 r. do godz. 11.00.

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2013 roku. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 03 grudnia 2012 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 05 grudnia 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013”. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ul. Leśna 1 87 – 640 Czernikowo do dnia 14.11.2012 r. do godz. 11.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 382410 – 2012 z dnia 04.10.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 12 października 2012 r. o godz. 11.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawy peletu w ilości szacunkowej do 120 ton. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2013. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 5 września 2012 roku do godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 315772 – 2012 z dnia 27.08.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 315772 – 2012 z dnia 27.08.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic Osiedle Mickiewicza w miejscowości Czernikowo Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin w miejscowości Makowiska Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 20 lipca 2012 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 09 lipca 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 140251 – 2012 z dnia 28.06.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dowóz uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2012/2013
i 2013/2014”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 119317 – 2012 z dnia 30.05.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2012 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Rozbiórka istniejącego dachu i wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, na budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 24 maja 2012 r. o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 14 maja 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 maja 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 95865 – 2012 z dnia 27.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.
 • -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 10 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 16 osób nieaktywnych zaw., z orzeczonym stopniem niepełn. lub stwierdzoną chorobą w rodzinie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 1. Termin składania ofert upływa 08 maja 2012 r. o godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 10 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 16 osób nieaktywnych zaw., z orzeczonym stopniem niepełn. lub stwierdzoną chorobą w rodzinie.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości
4 100 000,00 zł. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 28 marca 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 56397 – 2012 z dnia 12.03.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 22 marca 2012 r. o godz. 11.45

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 59535 – 2012 z dnia 14.03.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Liciszewy. Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wymagane wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 - 13.00, lub na konto Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 9.03.2012 r., a dowód wpłaty wadium przedstawić Komisji Przetargowej. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernikowie pokój nr 18 lub pod nr tel. 054 287 50 01 w godzinach urzędowania.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2012 roku”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 06 marca 2012 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Przebudowa dróg gminnych Nr 101114C w m. Steklin, Nr 101152C w m. Ograszka, Nr 101153C w m. Makowiska - gmina Czernikowo oraz drogi gminnej w m. Wawrzonkowo - gmina Kikół Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 08 lutego 2012 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 19851 – 2012 z dnia 23.01.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80326
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52