Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Zawiadomienia o wyborze oferty

2013

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 262497-2013 z dnia 05.12.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 482834-2013 z dnia 25.11.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2013/2014”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815-2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie".
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 176847 – 2013 z dnia 03.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa opału- peletu drzewnego DIN PLUS dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71723 – 2013 z dnia 10.05.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 63579 – 2013 z dnia 26.04.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku”.
 • -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 135986– 2013 z dnia 08.04.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 11 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 18 kobiet – matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28567 - 2013 z dnia 22.02.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:44