Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Na stronie zamieszczone są uchwały z V Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2015 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:38

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w obrębie wsi Kijaszkowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:34

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyboru organów sołectwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:32

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:26

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:20

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Czernikowo wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:16

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-12 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4863
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-17 10:50