Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Przewodniczący: Roman Borucki
Wiceprzewodniczący: Daniel Świdurski

Beata Rzymkowska
Bogumiła Lewandowska
Lech Duszyński


Zadania komisji:

  1. opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystepowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie abslolutorium Wójtowi, 
  2. przedkładanie Radzie sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę oraz wyniki innych ważniejszych kontroli, 
  3. wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli. 

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy Czernikowo oraz regulaminu przyjętego przez Radę Gminy.


W związku z wykonywaną działalnością komisja ma prawo: 

  1. wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych 
  2. wglądu do ksiąg, rejestrów i planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością, 
  3. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów, 
  4. żądania od wszystkich właściwych właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji 
  5. powołania biegłych od uczestnictwa w pracach kontrolnych 
  6. zwoływania narad z pracownikami kontrolowanej jednostki 
  7. podejmowania innych czynności zmierząjących do wyjaśnienia spraw

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości. Natomiast kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani zawiadomić komisje o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków.

Metryka

  • opublikował: Hubert Jasiński
    data publikacji: 2019-01-02 11:23
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-02 09:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3794
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-02 09:36