Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2013 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2013/2014. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2013 r. o godz. 9.30.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonywanie dostaw paliwa - peletu drzewnego w jakości minimum DIN PLUS na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 12 września 2013 roku do godz. 11.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.: Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2013 r. o godz. 10.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 22 maja 2013 r. o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71723 – 2013 z dnia 10.05.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 07 maja 2013 r. o godz. 10.00.
 • -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
,,Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 11 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 18 kobiet – matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi". Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 1. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 06 marca 2013 r. o godz. 10.00.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-10 12:18