Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 08 stycznia 2014 r. o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2013 r. o godz. 10.00.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2013/2014. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2013 r. o godz. 9.30.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 198815 – 2013 z dnia 27.09.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
wykonywanie dostaw paliwa - peletu drzewnego w jakości minimum DIN PLUS na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 12 września 2013 roku do godz. 11.00.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.: Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2013 r. o godz. 10.00

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 22 maja 2013 r. o godz. 10.00.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71723 – 2013 z dnia 10.05.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu.
Termin składania ofert upływa 07 maja 2013 r. o godz. 10.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
,,Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 11 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 18 kobiet – matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi". Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 1. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.:
„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu. Termin składania ofert upływa 06 marca 2013 r. o godz. 10.00.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21382
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3715311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl