Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/46/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 kwietnia 2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Toruńskim do realizacji zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgalęzienem do Obrowa".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:27

UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2019 dla zadania: „ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:29

UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:33

UCHWAŁA Nr VI/49/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2019-2027

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:36

UCHWAŁA Nr VI/50/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO zmieniająca uchwałę nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:38

UCHWAŁA Nr VI/51/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie przyjęcia regulaminu ookreślającego rodzaj świadczeń oraz warunki i spsób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:41

UCHWAŁA Nr VI/52/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:47

UCHWAŁA Nr VI/53/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO zmieniająca statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:49

UCHWAŁA Nr VI/54/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-15 11:51

UCHWAŁA Nr VI/55/2019 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-04-06 13:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3121
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 13:14