Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2022 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 11.01.2022  Użytkowanie rolnicze ziemi
2. 13.01.2022  Gospodarka cyfrowa
3. 17.01.2022  Pomiary widoczności i natężenia ruchu, przeglądy okresowe dróg
4. 18.01.2022  Postępowania przetargowe – energia elektryczna
5. 24.01.2022  Gospodarka nieruchomościami
6. 24.01.2022  Plany operacyjne
7. 31.01.2022  Młodzieżowa strategia Gminy
8. 2.02.2022  Zakup energii elektrycznej
9. 3.02.2022  Dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła
10. 11.02.2022  Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę
11. 14.02.2022  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
12. 16.02.2022  Rejestr umów
13. 21.02.2022  Gospodarka leśna w Gminie
14. 22.02.2022  Warunki zabudowy i decyzje środowiskowe dla instalacji
 fotowoltaicznych 
15. 28.02.2022  Programy oświatowe
16. 2.03.2022  Prognoza oddziaływania na środowisko
17. 4.03.2022  Informacja o środowisku
18. 7.03.2022  Warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznych
19. 23.03.2022  Inspektor Ochrony Danych
20. 27.03.2022  Młodzieżowe Rady Gminy
21. 29.03.2022  Kary umowne
22. 1.04.2022  Zagospodarowanie odpadów
23. 11.04.2022  Zagospodarowanie odpadów
24. 13.04.2022  Plan zagospodarowania przestrzennego
25. 19.04.2022  Steklinek – informacje o działce
26. 5.05.2022  Zapobieganie bezdomności zwierząt
27. 13.05.2022  Sztandar Gminy
28. 16.05.2022  Sesje zdalne
29. 20.05.2022  Działki - Witowąż
30. 31.05.2022  Zgłoszenie do ewidencji zbiorów danych przestrzennych
31. 06.06.2022  Operatorzy sieci telefonii komórkowej obsługujący UG
32. 09.06.2022  Odnawialne źródła energii
33. 15.06.2022  Przeciwdziałanie niewywiązywania się z obowiązku przekazywania
 informacji o schematach podatkowych
34. 20.06.2022  Stan ludności
35. 02.07.2022  Odpady
36. 07.07.2022  Obsługa prawna
37. 08.07.2022  Podatki i opłaty za zajęcie pasa drogowego
38. 13.07.2022  Audyt KRI
39. 15.07.2022  Rada Seniorów
40. 19.07.2022  Diagnoza cyberbezpieczeństwa
41. 25.07.2022  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
42. 2.08.2022  Młodzieżowe Rady Gminy
43. 16.08.2022  Działania młodzieży
44. 16.08.2022  Zniszczenia pół uprawnych
45. 01.09.2022  Zezwolenia na realizację usług przewozowych
46. 07.09.2022  Dodatek węglowy
47. 12.09.2022  Audyt wewnętrzny
48. 19.09.2022  Energia elektryczna
49. 19.09.2022  Zamówienia publiczne
50. 27.09.2022  Przedsiębiorczość, infrastruktura gminy
51. 28.09.2022  Decyzje o warunkach zabudowy
52. 3.10.2022  Wykorzystanie danych
53. 5.10.2022  Podatki i opłaty lokalne
54. 25.10.2022  Uchwała krajobrazowa
55. 25.10.2022  Wydzierżawianie terenów pod wieże telekomunikacyjne
56. 3.11.2022  Teleopieka
57. 16.11.2022  Jodek potasu
58. 21.11.2022  Dostęp do danych przestrzennych
59. 21.11.2022  Transport autobusowy i kolejowy
60 21.11.2022  Płatne ogłoszenia
61. 24.11.2022  Prawa kobiet
62. 28.11.2022  Odbiór odpadów komunalnych
63. 28.11.2022  Kąpieliska gminne
64. 8.12.2022  Program ochrony środowiska
65. 8.12.2022  Dystrybucja węgla
66. 9.12.2022  Wynagrodzenia
67. 16.12.2022  Audyt wewnętrzny
68. 19.12.2022  Audyt KRI
69. 22.12.2022  Obsługa prawna

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-05-26 07:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-27 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-27 09:43