Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 32/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 grudnia 2005 r. W sprawie „Harmonogramu i zakresu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Czernikowo".
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-13 12:41
ZARZĄDZENIE Nr 31/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 grudnia 2005 r. W sprawie dokonania zmiany w składzie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanych Zarządzeniem Wójta nr 16/2002 z dnia 29.11.2002r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-13 12:36
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-13 12:37
ZARZADZENIE Nr 30/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 grudnia 2005 r. W sprawie zmian w budżecie na 2005r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-13 12:32
ZARZĄDZENIE Nr 29a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie regulaminu przyjmowania zapisów na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-13 12:28
ZARZĄDZENIE Nr 29/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 09 grudnia 2005 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej - „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo".
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 14:33
ZARZĄDZENIE Nr 28/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 listopada 2005 r. W sprawie pobierania opłat za korzystanie z kserokopiarki.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 14:25
ZARZĄDZENIE Nr 27/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 09 listopada 2005 r. W sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkania.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 14:23
ZARZĄDZENIE Nr 26/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 listopada 2005 r. W sprawie powołania komisji ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 października 2005 r. W sprawie powołania komisji do opracowania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za ...
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 14:16
ZARZADZENIE Nr 24/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 października 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:57
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 14:12
ZARZĄDZENIE Nr 23/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 października 2005 r. W sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:56
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 14:12
ZARZĄDZENIE Nr 22/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 września 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:53
ZARZADZENIE Nr 21/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 26 września 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:51
ZARZADZENIE Nr 20/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 września 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:49
ZARZĄDZENIE Nr 19/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 września 2005 r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:47
ZARZĄDZENIE Nr 18b/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 08 września 2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:44
ZARZADZENIE Nr 18a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 08 września 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:41
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-09 13:42
ZARZĄDZENIE Nr 18/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 08 września 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:39
ZARZĄDZENIE Nr 17a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 01 września 2005 r. W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:38
ZARZADZENIE Nr 17/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 01 września 2005 r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:35
ZARZĄDZENIE Nr 16a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 sierpnia 2005 r. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:33
ZARZADZENIE Nr 16/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 05 sierpnia 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-09 13:30
ZARZADZENIE Nr 15/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 08 sierpnia 2005 r. W sprawie zmian w budżecie na 2005r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:56
ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 sierpnia 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:53
ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lipca 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:48
ZARZĄDZENIE Nr 12a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lipca 2005 r. W sprawie: ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Czernikowo.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:42
ZARZĄDZENIE Nr 12/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lipca 2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:36
ZARZĄDZENIE Nr 11a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2005 r.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:34
ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 lipca 2005 r. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:31
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-05 14:32
ZARZĄDZENIE Nr 10a/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lutego 2005 r. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernikowo.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 10/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2005 r. W sprawie wyznaczenia osób do pełnienia służby w systemie stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Czernikowo.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:12
ZARZĄDZENIE Nr 9/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2005 r. W sprawie utworzenia systemu służby stałych dyżurów na terenie Gminy Czernikowo.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:07
ZARZĄDZENIE Nr 8/2005 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 kwietnia 2005 r. W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-11-05 14:04
Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przetargu na sprzedaż działek położonych w Czernikowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:22
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 17:16
Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie odbioru sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czernikowie
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:21
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 17:14
Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę i transport kruszywa i żużla
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 17:12
Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Steklinku
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:18
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 17:09
Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:14
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 17:06
Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przetargu na zakup wyposażenia dla klas zerowych szkół gminy Czernikowo
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:12
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 15:45
Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przetargu na wyposażenie do świetlic dla szkół gminy Czernikowo
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-26 09:10
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-20 15:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7168
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-20 17:17

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3640181
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 13:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl