Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-31 10:53

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2020 roku”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-31 10:07

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-31 08:04

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-31 07:57

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-27 08:17

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Zajączkowskiego ze stanowiska p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-27 08:11

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-12 08:45

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu jednostkami organizacyjnymi podległymi Wójtowi Gminy Czernikowo pk. „CZERNIKOWO 2019”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-27 08:12

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-08-24 09:02

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-21 11:12

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020rok i projektu WPF na lata 2020-2032

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-21 10:59

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-21 13:02

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla Mikroprojektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „ Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo w projekcie „ Gmina na czasie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-11 16:09

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-26 06:58

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-04 08:15

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-12 11:04

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-22 13:38

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-22 14:32

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-09 14:53

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Osówka i Witowąż”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-23 09:31

ZARZĄDZENIE NR 77/1/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu „Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-02 10:32

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-25 09:56

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie, Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-10 13:15

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictw do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-10 13:03

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-10 13:03

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-05 09:25

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-09-05 09:22

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-08-28 14:57

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-08-28 07:31

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Jackowie”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-08-23 08:31

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-08-06 08:28

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-08-01 08:23

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-31 15:44

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-25 08:11

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-25 08:10

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-23 12:03

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-30 07:15

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-30 07:34

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds.inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania, środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-11 08:30

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-11 08:24

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie do prowadzenia postępowań w sprawach nabywania prawa do świadczeń wychowawczych , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-09 08:32

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-04 13:54

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-09 08:29

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictw do jednoosobowego działania dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-09 08:26

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-09 08:23

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-08 07:56

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Czernikowo”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-03 15:23

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-07-04 14:15

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania zespołu szkół, szkoły lub przedszkola w przypadku zmiany dyrektora placówki oświatowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-19 16:12

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-06 14:41

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-06 08:30

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osówka”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-06 07:18

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-11 13:51

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-29 15:31

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-05 07:15

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-29 15:45

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek”

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-21 07:57

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-09 07:19

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-04 14:17

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające zasady polityki rachunkowości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-21 07:37

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-30 11:10

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-05-08 08:11

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-29 13:05

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-25 13:36

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-18 14:23

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Czernikowo, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-17 16:05

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-26 11:55

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-18 14:25

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-15 12:49

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-05 12:53

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny warunków pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych w budynku urzędu przy ulicy Juliusza Słowackiego 12 w Czernikowie, wyposażonych w monitory ekranowe

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-09 12:15

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-09 12:10

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-02 08:47

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-04 11:01

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające normy przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-02 08:45

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-26 12:29

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2018-2027 za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-04 09:39

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-21 14:00

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-20 11:04

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 marca 2019r. zmieniające Regulamin naboru pracowników Urzędu Gminy Czernikowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-03-19 09:24

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-11 14:52

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 marca 2019r. w sprawie powołania p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 10:48

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sobocińskiego ze stanowiska Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-05 08:33

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-27 09:57

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. promocji szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-25 07:43

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-25 07:43

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-25 07:43

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-07 11:11

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-07 13:32

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-07 13:31

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-08 10:50

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-12 12:39

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-01-22 13:16

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-01-09 14:01

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-01-09 08:36

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-02-07 13:29

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku”.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-01-09 08:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-02 10:35