Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-16 13:04

Zarządzenie Nr 49/13 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-16 12:47

Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie: ustalenia szkód i oszacowania strat w wyniku klęski żywiołowej - orkanu „Ksawery"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-30 10:15

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-20 16:13

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-12 16:09

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 grudnia 2013 r z dnia 05 grudnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013r

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-12 16:08

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-12 16:05

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-12 16:03

Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-29 11:07

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 23.10.2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-29 10:59

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22.10.2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-29 10:54

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-29 09:37

Zarządzenie Nr 38/13 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-29 09:30

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie schodów zewnętrznych wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku dydaktyczno - widowiskowego przy Zespole Szkół w Czernikowie"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-16 13:33

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-15 11:53

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-15 11:51

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 września 2013 r. w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-02 08:26

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją w celu przekazania ich do kancelarii specjalnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-09-10 12:14

Zarządzenie Nr 32/ 2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia kompleksowego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-09-04 10:15

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z korektą poziomu parteru budynku dydaktyczno - widowiskowego przy Zespole Szkól w Czernikowie"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-08-26 11:43

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-08-22 13:29

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-08-14 09:59

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-08-08 14:27

Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-08-06 13:21

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-07-18 11:27

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi i gminnymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-07-18 11:24

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-06-12 10:06

Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-24 11:53
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-24 11:56

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-24 11:49

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-10 15:48

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa dachu kopertowego na dach dwuspadowy ze ścianą szczytową nad częścią budynku Zespołu Szkół w Czernikowie".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-10 13:03

Zarządzenie Nr 19/13 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-05-07 10:45

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-30 11:31

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego, robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: ,,Remont nawierzchni ulic Zajączkowo i Wiśniowej w miejscowości Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-23 12:26

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu zniszczenia pieczęci urzędowych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-17 11:12

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo"

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-17 11:07

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym na obszarze kraju

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-10 10:49

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-05 12:40

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-03 10:20

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-19 17:21

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-19 17:17

Zarządzenie Nr 9 / 2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-05 08:22

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernikowo w dniu 28 lutego 2013 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-05 08:20

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-25 12:25

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - Etap IV".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-25 12:22

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-08 13:05

Zarządzenie Nr 4 / 2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-08 13:04
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-08 13:07

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic Osiedle Mickiewicza w miejscowości Czernikowo".

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-08 13:02
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-08 13:07

Zarządzenie Nr 2 / 2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31.01.2013 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/12 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 lutego 2012 r w sprawie zaciągnięcia kredytu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-08 12:50
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-08 13:05

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-01-31 15:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-16 13:04