Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce” w terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” do dnia 25 marca 2022 r. do godz.12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie” do dnia 15 listopada 2021 r. do godz.13.00.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie ogłasza nabór

na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1 lub mailowo na adres: przedszkole_czernikowo@wp.pl. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie” do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.12.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Platformy ePUAP” do dnia 22 września 2020 r do godz.12.00.

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że konkurs na kandydata na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 roku. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 31 grudnia 2020 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143260
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 19:50