Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czernikowie ogłasza

nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (3 etaty) oraz nabór na stanowisko pomocy nauczyciela (2 etaty). Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie, ul. Toruńska 35 w dniach 14-25 czerwca 2018 r..

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo. Oferty należy składać w terminie do 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. oświaty w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie (1 etat)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sandra Stancelewska – Grabowska, zam. Liciszewy.

Informacja Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze referent ds. oświaty w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie, w wymiarze czasu pełen etat

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko ofertę przesłała 1 osoba, w tym kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. oświaty (1 etat) w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół,w Czernikowie ( pok. nr 23) lub przesłać pocztą na adres Zespołu obsługi Szkół w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. oświaty ” w terminie do dnia 11.12.2017 r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 21.08.2017 r. włącznie.

Informacja o rezygnacji z wyboru pracownika na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w gminie

Wójt Gminy Czernikowo uprzejmie informuje, iż Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru pracownika na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w gminie, opublikowane w ogłoszeniu z dnia 06 marca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w gminie wymiarze czasu pełen etat.

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko ofertę przesłało 12 osób, w tym 9 osób nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat ” do dnia 17 marca 2017r do godz.15:00.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń podatku VAT w gminie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Jolanty Ściseł, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń podatku VAT w gminie, wymiarze czasu pełen etat

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko ofertę przesłała 1 osoba, w tym kandydatka spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń VAT w gminie ” do dnia 14 października 2016r do godz.15.00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń VAT w gminie ” do dnia 28 września 2016r do godz.15.00.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie został Pan Jan Miś.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORASZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W CZERNIKOWIE” w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00 na adres : Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osówce

Informujemy, że o wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osówce.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu

Informujemy, że o wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osówce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osówce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu. Oferty wraz z dokumentami należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Czernikowo, Ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osówce” lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu” w godzinach pracy urzędu do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie (1 etat).

Informacja dot. kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie dot. kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszonym w dniu 22.02.2016 r. naborem na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko : Sekretarz Gminy w wymiarze czasu pełen etat

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Anny Baranowskiej, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko : Sekretarz Gminy w wymiarze czasu pełen etat

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób, w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj. wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko: Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko – Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy ” do dnia 3 czerwca 2015 r. do godz. 15.00.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko : Sekretarz Gminy w wymiarze czasu pełen etat

Wójt Gminy Czernikowo uprzejmie informuje, że nie dokonał wyboru pracownika na stanowisko Sekretarz Gminy opublikowane w ogłoszeniu z dnia 08 grudnia 2014 roku w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko : Sekretarz Gminy w wymiarze czasu pełen etat

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 7 osób , w tym 3 kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, tj. wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko: Sekretarz Gminy.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko – Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy ” do dnia 19 grudnia 2014r do godz.15.00.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: audytor wewnętrzny

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo” w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, I piętro, pok. nr 11 lub pocztą na adres urzędu do dnia 17 listopada 2014 r. do godz. 15.00.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernikowie została Pani Katarzyna Kańczewska.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru zaakceptowana została kandydatura Pani Bożeny Lewandowskiej, która spełnia wymogi kwalifikacyjne naboru.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: asystent rodzinny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodzinny. Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie od dnia 08.03.2013 r. do dnia 22.03.2013 r. w godzinach od 7.00 - 15.00, w zamkniętej kopercie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała kandydaturę Pani Anny Kluska, która spełnia wymogi kwalifikacyjne naboru.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wymiarze czasu pracy: etat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego. Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” w terminie do 29 października 2012 r. lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała kandydaturę Pani Kornelii Lewandowskiej, która spełnia wymogi kwalifikacyjne naboru.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Kierownik Gminnego GOPS w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego. Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” w terminie do 16 lipca 2012 r. lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze:

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji na w/w stanowisko ofertę przesłała
1 osoba, która nie spełnia wymogów formalnych

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasińskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko : młodszy strażnik gminny w wymiarze czasu pełen etat. Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób , w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj.wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko:
Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Młodszy strażnik gminny. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy strażnik gminny” do dnia 22 marca 2012r.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasuskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na ww. stanowisko, oferty złożyło 6 osób, w tym 4 osoby nie spełniły wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2012 roku o naborze na wolne stanowisko. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch się 2 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisko: pracownik socjalny, wybrana została: Pani Anna Makowska

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Komendant Straży Gminnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendant Straży Gminnej” do dnia 01 marca 2012r.

GOPS w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” lub złożyć osobiście do GOPS, (pokój nr 1, ) w godz. 8 - 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru II etapu na stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko ds. promocji i funduszy europejskich /etat/.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko ds. promocji i funduszy europejskich w wymiarze czasu pracy I etat.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru II etapu na stanowisko urzędnicze : główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru II etapu na stanowisko urzędnicze: księgowy 0,5 etatu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie rezygnacji kandydatki z II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze : księgowy w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko urzędnicze : główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko d/s promocji i funduszy europejskich. Wymiar czasu pracy: 1 etat. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko d/s promocji i funduszy europejskich” do dnia 12 grudnia 2011r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres Urzędu Gminy w Czernikowie: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” w terminie do 5 grudnia 2011 r. lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy” do dnia 05 grudnia 2011r.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru II etapu na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Urzędzie Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Zespołu Obsługi Szkół. Wymiar czasu pracy – 1 etat. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać (decyduje data wpływu) na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół” do dnia 24.08.2011 r.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko d/s obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w Urzędzie Gminy Czernikowo (½) etatu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-04 14:51

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2702480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-14 09:32

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl