Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/164 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:20

UCHWAŁA Nr XIX/165 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2030

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:23

UCHWAŁA Nr XIX/166 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:25

UCHWAŁA Nr XIX/167 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/129/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie oraz nadania jej statutu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:30

UCHWAŁA Nr XIX/168 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:32

UCHWAŁA Nr XIX/169 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:34

UCHWAŁA Nr XIX/170 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:37

UCHWAŁA Nr XIX/171 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:39

UCHWAŁA Nr XIX/172 /2020 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 21 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-11-03 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2354
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-03 08:41