Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XLVI/350/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 10:36
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:33

UCHWAŁA NR XLVI/351/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2023-2035

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 10:45
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:33

UCHWAŁA NR XLVI/352/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 11:09
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:33

UCHWAŁA NR XLVI/353/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przyjęcia przez Gminę Miasta Torunia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 11:11
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/354/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 11:12
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/355/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:11
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/356/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:13
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/357/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:42
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/358/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:44
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:34

UCHWAŁA NR XLVI/359/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:48
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:35

UCHWAŁA NR XLVI/360/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Czernikowo za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół na terenie Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:49
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:35

UCHWAŁA NR XLVI/361/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:50
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:35

UCHWAŁA NR XLVI/362/2023 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-02-16 12:51
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 814
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-23 13:39