Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 grudnia 2016 roku . w sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej - Urzędzie gminy i organie

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30-12-2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 08:16

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-05 07:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 07:59

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 28.12.2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 10:39

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-28 10:26

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-12-07 13:59

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-25 14:11

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok i projektu WPF na lata 2017-2025

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 14:58

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-09 12:32

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 11:56

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń podatku VAT w gminie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-17 14:06

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 14:25

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-11 12:18

Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-03 09:46

Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 10:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 09:52

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-16 14:48

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Czernikowo w dniu 15.09.2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-14 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-14 14:17

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 14:49

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-26 14:43

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-22 10:38

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-08 11:00

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-07 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 09:50

Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 14:02

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowe

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-09 12:04

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Osowce i Szkoły Podstawowej w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-09 12:00

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-03 13:40

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-03 10:59

Zarządzenie Nr 18a/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 maja 2016 roku zmieniające zarządzenie wprowadzające zasady rachunkowości

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-24 12:04
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 12:05

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działki gruntu niezabudowanego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-23 09:10

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska : Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazowszu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-10 15:21

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkól podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 11:49

Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 11:44

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowiska”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-18 11:53

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 11:50

Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie do prowadzenia postępowania w sprawach nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasad przyznawania i wypłacania świadczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-25 12:54

Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2014-2025 za 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-25 12:46

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-11 11:50

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-03 11:05

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2016 roku”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 10:47

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-02-08 14:42

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-02-08 10:09

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-02-08 10:08

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Czernikowie, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-02-08 14:40

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2025

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-01-28 08:49

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-01-18 14:06

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-01-12 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-21 09:54