Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

GPK.6730.41.2017

                                                                Czernikowo, dnia  06.07.2017r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosowanie do art. 10   § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy  w Czernikowie; ul. Słowackiego 12 , pokój  nr 18 w godzinach08.00 - 15.00 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy w Czernikowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie  stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.czernikowo.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Steklinek.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-07-07 12:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89745
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-20 07:35

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3304280
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 07:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl