Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 02.09.2011 r.

IZP.271.15.1.1.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 228053 - 2011

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 228053 – 2011 z dnia 25.08.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” realizowane zgodnie z planem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

1.       Pytanie:

Dotyczy zapisu pkt 6.2.4. SIWZ – Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

„Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

Czy osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia mogą być osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót ale nie posiadające uprawnień bez ograniczeń.

Posiadane uprawnienia upoważniają je do sprawowania funkcji kierownika budowy i robót na zadaniu jw.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, określone w SIWZ wymagania wobec osób mających kierować robotami budowlanymi.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-09-02 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60763
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl