Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

                                                                 Czernikowo,
                                                                 dnia 26.04. 2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r. do 24.06.2013r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰-  do 14⁰⁰, pokój nr 18.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.06.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, o godz. 11⁰⁰ w sali posiedzeń.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2013 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-26 11:18
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52423
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-10 10:18