Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo 03.07.2017r.

GPK.6730.45.2017

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.2017, poz.1073) i na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1257) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 Kpa) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, pokój nr 18 w godzinach od 08.00 do 15.00 oraz zgłosić ewentualnie uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernikowie i sołectwa Kijaszkowo.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-07-07 11:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46802
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-22 11:04