Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OS.6730.10.2021

Czernikowo, dnia  09.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

   Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na montażu uzbrojenia przewodu kanalizacji dla odprowadzenia wód popłucznych z S.U.W. Nowogródek na działkach o nr ewidencyjnych 340/13 i 2094/18 położonych w miejscowości Nowogródek (obręb ewidencyjny Skwirynowo), – gm. Czernikowo.

Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.

   W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 - 1700 (środa), 700 - 1300 (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

   Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwach: Skwirynowo

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-04-09 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-22 11:04