Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OS.6730.70.2021

Czernikowo, dnia  10.12.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

   Stosowanie do art. 10   § 1, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w Steklinku gm. Czernikowo, na działkach o nr ewidencyjnych 38/2, 39 i 53/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gm. Czernikowo.

Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot.

   W związku z powyższym, informujemy o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy w Czernikowie; ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pokój nr 18) w godzinach: 700 - 1500 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 700 - 1700 (środa), 700 - 1300 (piątek) w terminie: 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

   Niniejsze zawiadomienie jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Czernikowo i sołectwie  Steklinek.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-12-10 12:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 16:49