Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XIX Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

Dnia 28 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XIX Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Na początku Przewodnicząca Rady Gminy na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. W posiedzeniu udział wzięli także sołtysi, kierownicy jednostek i dyrektorzy szkół. Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Uchwały nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej omówione, przedyskutowane i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy, o czym poinformował Pan Mieczysław Kasprowicz - Przewodniczący Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu.

Następnie odbyły się głosowania nad treścią poszczególnych uchwał.

 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie obwodów głosowania

Wynik głosowania – jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wynik głosowania – jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Następnie Wójt w swoim wystąpieniu podsumował rok 2012. Przedstawił projekty i inwestycje, jakie zostały zrealizowane w bieżącym roku m.in.: modernizacja dachu w Gminnym Zakładzie Komunalnym, opracowanie dokumentacji na V etap kanalizacji, kontynuacja budowy internetu bezprzewodowego, zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazowszu, rozbudowa świetlicy Gminnego Centrum Informacji. Częściowo zrealizowano także projekt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czernikowie. Na inwestycje przeznaczono 12,2 mln zł, co stanowi 29,8% wydatków. Wszystkie inwestycje są na bieżąco omawiane na stronie internetowej Urzędu w zakładce inwestycje. 

Wójt złożył  Przewodniczącej, radnym, sołtysom i zebranym gościom życzenia noworoczne.

Wolne wnioski:

Dyskusja nie odbyła się.

Na tym zakończono obrady XIX Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-12-31 11:23
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 11:58
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-12-31 11:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59207
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44