Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 27 września 2013 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji. Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami, które były przedmiotem analizy na wcześniejszych posiedzeniach komisji i zostały przez nie pozytywnie zaopiniowane, o czym poinformował przewodniczący Komisji Budżetu pan Ludwik Lewandowski i komisji Edukacji pan Mieczysław Kasprowicz.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie wprowadzenia odpłatności za użytkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013 -2017.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny działek niezabudowanych położonych w obrębie wsi Makowiska.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

-Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo.

Jednogłośnie, 15 głosów za.

Następnie Wójt przedstawił prace Urzędu między sesjami.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.
 

Na tym zakończono obrady XXV Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.
 

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy

Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-04 13:47
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-07 11:06
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-10-04 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62538
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-13 16:54