Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 3 listopada 2014  r. o godzinie 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. W sesji, wśród zaproszonych gości, uczestniczył  pan Mirosław Graczyk- Starosta Powiatu Toruńskiego.  Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji. Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji  Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący komisji Edukacji  pan Mieczysław Kasprowicz.

-Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Jednogłośnie, 12 głosów za

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Jednogłośnie, 12  głosów za

-Uchwała w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy

Jednogłośnie, 12 głosów za

-Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny działki niezabudowanej położonej w Czernikowie

Jednogłośnie, 12 głosów za

- Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny działki niezabudowanej położonej w Makowiskach

Jednogłośnie, 12 głosów za

- Uchwała  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia                        w Czernikowie.

Jednogłośnie, 12 głosów za

- Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Jednogłośnie, 12 głosów za

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Jednogłośnie, 14 głosów za

-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo

Jednogłośnie, 14 głosów za

- Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czernikowo do 2020 roku

Jednogłośnie, 14 głosów za

Wójt przedstawił pracę Urzędu między sesjami i stan zaawansowania prowadzonych inwestycji.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-07 14:53
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-19 12:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71585
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 13:01