Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Absolutorium udzielone jednogłośnie!

Dnia 01 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się VII Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjeli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały pozytywnie zaopiniowane na wcześniejszym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz. Uchwalenie absolutorium było głównym punktem sesji. Wójt przedstawił radnym i zebranym gościom sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła skarbnik gminy pani Hanna Koperska. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz odczytał pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu gminy za 2014 rok, podjęte w uchwałach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czernikowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Tę opinię podzielili również radni, którzy nie podejmując dyskusji również jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

-Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Pozytywnie jednogłośnie, 15 głosów za

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025

Pozytywnie jednogłośnie, 15 głosów za

- Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Czernikowo

Pozytywnie jednogłośnie, 15 głosów za

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Pozytywnie jednogłośnie, 15 głosów za

-Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta

Pozytywnie jednogłośnie, 15 głosów za

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady VII Sesji Rady Gminy w Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59536
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 07:08