Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 12 stycznia 2016 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XIV Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.

-Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Pozytywnie, 9 głosów za, 4 wstrzymujące

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025

Pozytywnie, 9 głosów za, 4 wstrzymujące

-Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Jednogłośnie pozytywnie, 13 głosów za

- Uchwała w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Czernikowo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia.

Jednogłośnie pozytywnie, 13 głosów za

- Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Jednogłośnie pozytywnie, 13 głosów za

- Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Jednogłośnie pozytywnie, 13 głosów za

Na tym zakończono obrady XIV Sesji Rady Gminy w Czernikowie.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2016-01-19 11:48
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59251
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44