Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt z absolutorium!

Dnia 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Czernikowie. Radni przyjęli porządek posiedzenia i protokół z poprzedniej sesji, po czym przystąpili do głosowania nad uchwałami.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Wójt przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Skarbnik pani Ewa Olkiewicz odczytała pozytywne opinie RIO: w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Mieczysław Kasprowicz przedstawił  opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy i postawienie wniosku o udzielenie absolutorium,  komisja stosunkiem głosów 5 za była za udzieleniem Wójtowi absolutorium za 2016 rok.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2021.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki położonej we wsi Czernikowo.

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

-Uchwała w sprawie odwołania radnych: Rafała Rutkowskiego i Bartłomieja Duszyńskiego z funkcji członka komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

Podjęto jednogłośnie 14 głosów za;

Następnie komisja skrutacyjna w składzie: Mieczysław Kasprowicz, Paulina Chrząstek, Daniel Świdurski przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wniosku o odwołanie radnej pani Jadwigi Padlewskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Czernikowo. Stosunkiem głosów 7 za, 7 przeciw wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia bezwzględnej większości głosów.

Następnie Wójt przedstawił informację z pracy Urzędu w okresie między sesjami.

Na tym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Gminy Czernikowo.
Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje się w Urzędzie Gminy Czernikowo - pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-03 13:46
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 14:00
 • Wójt z absolutorium!
 • Wójt z absolutorium!
 • Wójt z absolutorium!
 • Wójt z absolutorium!
 • Wójt z absolutorium!

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-07-03 13:46
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 07:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59191
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44