Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 03.07.2014 r.

IWP.271.11.1.1.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 136619 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 136619 – 2014 z dnia 26.06.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”.

1. Pytanie:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prawo zamówień publicznych, proszę o sprecyzowanie dysponowania przez wykonawcę posiadanym taborem do realizacji w/w zamówienia.

Czy wykonawca ma dysponować autobusami:

  • 2 autobusy – 57 miejscowe, czy 57 miejsc siedzących
  • 1 autobus – 50 miejscowy, czy 50 miejsc siedzących
  • 1 autobus – 40 miejscowy, czy 40 miejsc siedzących

Wskazany w specyfikacji opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 4.3 i w pkt 4 ppkt 4.6 oraz wymieniony potencjał techniczny w pkt 6 ppkt 6.2.3 a także wzór umowy w § 4 pkt 3 ppkt 1, nie uściśla, czy chodzi ogółem o liczbę miejsc w autobusach czy liczbę miejsc siedzących.

Ze zrozumiałych względów, zarówno w interesie zamawiającego jak i wykonawcy leży, aby opis przedmiotu zamówienia był kompletny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego oraz wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę oferty. Tylko w taki sposób sporządzony i sprecyzowany przedmiot zamówienia gwarantuje zamawiającemu otrzymanie porównywalnych ofert, a wybrany wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia pkt 4.2. i 4.6. „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przynajmniej 4 autobusów o liczbie miejsc, umożliwiającej realizowanie przewozów na wskazanych w harmonogramie trasach w szczególności: (2 autobusy przystosowane do przewozu min. 57 osób, 1 autobus przystosowany do przewozu min. 50 osób i 1 autobus przystosowany do przewozu min. 40 osób), a jednocześnie „Autobusy muszą posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących na określonych trasach”.

W związku z powyższymi zapisami wymagana minimalna liczba miejsc w autobusach, którymi będzie dysponował Wykonawca dotyczy liczby miejsc siedzących.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-07-03 08:40
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32082
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588590
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl