Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 03.10.2014 r.

IWP.271.15.1.1-3.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 204357 - 2014

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

1. Pytanie:

Proszę o określenie czy poniższe parametry zmywarek spełniają wymogi zamówienia

Zmywarka I o parametrach

 • wymiary kosza 500x500
 • wymiary zmywarki 600x600x820
 • zasilanie 230V / 3,4 kW
 • zużycie wody 2,7 l/cykl
 • pompa spustowa
 • trzy cykle mycia 60/90/180s
 • wysokość wsadu do 320 mm
 • bez podwójnych ścianek
 • kosze w zestawie

Zmywarka II o parametrach

 • wymiary kosza 500x500
 • wymiary zmywarki 562x630x825
 • zasilanie 230V / 3,9 kW
 • zużycie wody 2,5 l/cykl
 • pompa spustowa
 • cykl mycia 180s
 • wysokość wsadu do 315 mm
 • bez podwójnych ścianek
 • kosze w zestawie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zmywarki I o podanych parametrach z zachowaniem pozostałych wymogów, określonych w Specyfikacji technicznej wyposażenia.

2. Pytanie:

Podstawowym wymogiem producentów zmywarek jest zasilenie zmywarki miękką wodą tj. max
5-6 st N. Proszę określić czy ten parametr spełnia woda w miejscu podłączenia. W przeciwnym przypadku należy zastosować uzdatniacze wody.

Odpowiedź:

W szkołach podstawowych w Czernikowie i w Osówce woda spełnia wymagany parametr twardości wody. W szkole podstawowej w Steklinie zastosowany jest uzdatniacz wody.

3. Pytanie:

Zamawiający wymaga w punkcie 4 projektora krótkoogniskowego posiadającego min. 2 głośniki 3W oraz odległości od ekranu 0,5-2,5m.

Projektory krótkoogniskowe charakteryzują się ogniskową rzędu 0,6:1, co przekłada się na odległość od ekranu nie więcej niż 1,2m. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści projektor posiadający 1 wbudowany głośnik o mocy min. 6W oraz wyświetlający obraz na tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 1,2m?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści projektor posiadający 1 wbudowany głośnik o mocy min. 6W oraz wyświetlający obraz na tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 1,2m?

4. Pytanie:

Czy Zamawiający, tak jak inne Gminy i Miasta wymaga, aby krzesła oraz krzesełka dziecięce posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Nie wymaga. Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami oraz winno być dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający, tak jak inne Gminy i Miasta wymaga, aby krzesła dla nauczyciela posiadały atest potwierdzający spełnianie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007 określających wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Nie wymaga. Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami oraz winno być dopuszczone do użytkowania w placówkach oświatowych.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający, tak jak inne Gminy i Miasta wymaga aby atesty były dołączone do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia atestów do oferty. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru wszelkie niezbędne dokumenty (w szczególności certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim).

7. Pytanie:

Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?

Odpowiedź:

Atesty na dostarczone przez Wykonawcę meble muszą być aktualne, a zatem określone datą na jaki okres zostały wystawione.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-03 14:24
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-03 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3308536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl