Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2018 roku o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Dostawa energii elektrycznej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo do dnia 14.09.2017 r. do godz. 11.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 584788– N – 2017 z dnia 07.09.2017 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 584788– N – 2017 z dnia 07.09.2017 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalno-administracyjnym położonym we wsi Mazowsze 29. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2017 roku o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Gminy/sala posiedzeń/.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o Nr 440/24 położonej w miejscowości Czernikowo, ul. M. Reja. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/ ul. Słowackiego 12.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 14 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.
 • -

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 557478-N-2017 z dnia 25.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.
 • logo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 04 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00.
 • logo

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Czernikowie”.
 • logo

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Czernikowie”.
 • logo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 551018-N-2017 z dnia 14.07.2017 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:
Postępowania nr GZK-2/MM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju napędowego w roku 2017 i 2018".
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Dostawa oleju napędowego w roku 2017 i 2018. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.
Termin składania ofert upływa 06 czerwca 2017 roku o godzinie 8:45.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Steklin-Kolonia i Kiełpiny. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 24 maja 2017 roku o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S81 w dniu 26.04.2017 r. pod numerem referencyjnym 156370-2017-PL.
 • Herb Gminy Czernikowo

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy:
Postępowania nr GZK-1/MM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ,,Dostawa oleju napędowego w roku 2017".
 • Herb Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2017 roku. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 31 marca 2017 roku o godz. 10.00.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania pn.
Dostawa oleju napędowego w roku 2017. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Termin składania ofert upływa 16 marca 2017 roku o godzinie 08.45.
 • Herb Gminy Czernikowo

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż równiarki Baukema SHM 5-200. Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2017r. o godz. 1000 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie, ul. Leśna 1.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 02 lutego 2017 roku o godz. 10.00.
 • -

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

na realizację zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowościach Steklinek i Jackowo.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42287
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-08-29 09:16