Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

 Czernikowo, dnia 09.12.2009 r.

 

UG–7624-9/2009

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Czernikowo

 

zawiadamia

 

że w dniu 8 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C”

 

przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48, w miejscowości Czernikowo.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie jest kwalifikowane do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 09.12.2009 roku znak UG-7624-9-2/2009 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2009-12-23 14:08

Informacja z dnia 27.01.2010 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w w/w sprawie.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-01-27 15:08
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-27 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl