Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 16.09.2009 r.

UG-7624-3-5/2009
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227),
Wójt Gminy Czernikowo
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
  • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 w miejscowości Witowąż,
  • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek złożony przez firmę Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz w dniu 15 kwietnia 2009 roku,
  • przedmiotem decyzji, która będzie wydana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Wójt Gminy Czernikowo, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Starosta Toruński wykonujący zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
  • zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
  • z dokumentacją sprawy, w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, (pok. nr 15), w godzinach 7 30 - 1530 .
  • uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.09.2009 r. do dnia 07.10.2009 r.
  • uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo info@czernikowo.pl
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernikowo.  
 
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73805
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3099067
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl