Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2010 r.
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 207, poz. 1601) ogłaszam przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r.
§ 1. Wzywam do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mężczyzn:
urodzonych w 1991 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1990, 1989, 1988, 1987 i 1986, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 2. Wzywam do stawienia się do kwalifikacji wojskowej kobiety:
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej urodzone w latach 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
§ 3. Wzywam do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiety:
które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 4. Kwalifikację wojskową dla osób wymienionych w §§ 1 - 3 zamieszkałych na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie gminy Czernikowo przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAMELEON przy ul. Tuwima 9 w Toruniu w okresie od 26 lutego do 02 marca 2010 r. w godz. 800 do 1500.
§ 5. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają:
1)      dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2)      dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3)      dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
4)      aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy),
5)      posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają:
1)        dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2)        dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3)        książeczkę wojskową,
4)        dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
5)        posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
§ 6. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.
§ 7. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73822
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3099159
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl