Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia.

Czernikowo, dnia 27.01.2010 r.

UG–7624-9-4/2009-2010

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 27 stycznia 2010 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja znak UG-7624-9-3/2009-2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C”
przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48 w miejscowości Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7 30 - 1530 .
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz w magazynie Wiejskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Kolejowej.
Załączniki:
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-01-27 14:57

Informacja z dnia 09.12.2009 r.

 o wszczęciu postępowania w w/w sprawie.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-01-27 15:03
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-27 15:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73849
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101001
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl