Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo 08.02.2010 r.

UG-7624-10-2/2009-2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Działając na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 8 lutego 2010 roku wydał postanowienie znak UG-7624-10-2/2009-2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281, w miejscowości Steklin.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek Pana Mieczysława Bojarskiego zamieszkałego w miejscowości Steklin 3, 87-640 Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7 30 - 1530 .
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz przekazane sołtysowi miejscowości Ograszka w celu powiadomienia mieszkańców.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 08.02.2010 r.

Informacja z dnia 23.12.2009 r.

 o wszczęciu postępowania w w/w sprawie.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73813
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3099107
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl