Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 20.04.2009 r.

 

UG–7624-3/2009

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Czernikowo

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

 

że w dniu  15 kwietnia 2009 r. na wniosek Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling il. Nowa 11, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż II”,

 

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 w miejscowości Witowąż.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 20 kwietnia 2009 roku znak 7624-3-1/2009 wystąpił do Starosty Powiatu Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

 

Informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 21 kwietnia 2009 r. do 11 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 730 - 1530.

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia)

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2009-07-16 15:18
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:11
Załączniki:
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-03-15 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl