Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.

 

Czernikowo, dnia: 30.03.2010 r.


UG–7624-4/2010


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,


że w dniu 29 marca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - etap IV.

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

461/13; 461/14 461/15; 461/16; 463; 467; 468/6; 468/7; 468/8; 468/9; 468/10; 468/11; 468/12; 468/13; 468/14; 468/15; 468/17; 468/20; 468/21; 468/22; 468/23; 469; 471/1; 471/2; 471/3; 471/4; 471/5; 471/6; 471/7; 471/8; 471/9; 471/10; 471/11; 471/12; 472; 473/1; 474/1; 474/3; 474/5; 475; 476; 477/3; 478/1; 479/1; 483/3; 483/5; 483/6; 499; 519/7; 519/8; 519/9; 519/10; 519/11; 519/12; 519/13; 519/16; 519/17; 519/18; 519/19; 519/20; 519/21; 519/22; 519/23; 519/24; 519/25; 519/26; 519/27; 519/28; 519/29; 519/30; 519/31; 519/32; 519/33; 519/34; 519/35; 519/36; 519/37; 519/38; 519/39; 519/40; 519/41; 519/42; 520; 523/5; 524/1; 524/2; 524/3; 524/4; 524/5; 524/6; 524/7; 524/8; 524/9; 524/10; 524/11; 524/12; 524/13; 524/14; 524/15; 524/16; 524/17; 524/18; 524/20; 524/21; 524/22; 524/23; 524/24; 524/25; 524/26; 524/27; 524/28; 524/29; 524/30; 524/31; 524/32; 524/33; 524/34; 524/35; 524/36; 524/37; 525/1; 525/4; 525/5; 528/7; 590; 776; 785/1; 785/2; 785/3; 785/4; 785/7; 785/8; 785/9; 785/10; 785/11; 785/12; 785/13; 785/15; 785/16; 785/17; 790; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846,

położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 29 marca 2010 roku znak 7624-4-1/2010 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

Z  dokumentacją  sprawy  można  zapoznać  się i  złożyć ewentualne  uwagi  i  wnioski  w  terminie od 31 marca 2010 r. do  20 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30 .

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowości Czernikowo.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73972
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102689
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 13:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl