Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Czernikowo, dnia 09.04.2010 r.

UG–7624-1-5/2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 09 kwietnia 2010 roku, działając w oparciu o:
  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22.02.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-205/10/AMP
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 22.02.2010 r. znak N.NZ-402-Cz-34/10
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-1-3/010
dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  • 435; 499; 724; 725; 753; 766/2; 767 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7 30 - 1530 .
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Czernikowo oraz zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74069
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104329
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl