Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Czernikowo, dnia 07.05.2010 r.

UG–7624-2-5/2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 07 maja 2010 roku, działając w oparciu o:
  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 06.04.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-321/10/DB
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 10.03.2010 r. znak N.NZ-402-Cz-46/10
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-4/2010
dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  • 2; 1/11; 1/12 - położonych w obrębie ewidencyjnym Steklin,
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora Spółdzielni Mieszkaniowej „ROLNIK” z siedzibą w Steklinie, 87-640 Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7 00 - 1500 .
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Steklin oraz zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-05-10 08:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102703
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 13:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl