Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

 

Czernikowo, dnia 23.07.2010 r.
UG–7624-6-6/2009-2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachznak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r.
dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  •     499 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
  •     77 – położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda,
  •    49/1, 49/2, 50/1, 50/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12,
87-640 Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Czernikowo oraz zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-07-23 15:50
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-02 17:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76943
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-15 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3151365
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl