Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

 

Czernikowo, dnia: 10.06.2010 r.
UG–7624-4-6/2010
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
  • 435; 461/13; 461/14 461/15; 461/16; 463; 467; 468/6; 468/7; 468/8; 468/9; 468/10; 468/11; 468/12; 468/13; 468/14; 468/15; 468/17; 468/20; 468/21; 468/22; 468/23; 469; 471/1; 471/2; 471/3; 471/4; 471/5; 471/6; 471/7; 471/8; 471/9; 471/10; 471/11; 471/12; 472; 473/1; 474/1; 474/3; 474/5; 475; 476; 477/3; 478/1; 479/1; 483/3; 483/5; 483/6; 499; 519/7; 519/8; 519/9; 519/10; 519/11; 519/12; 519/13; 519/16; 519/17; 519/18; 519/19; 519/20; 519/21; 519/22; 519/23; 519/24; 519/25; 519/26; 519/27; 519/28; 519/29; 519/30; 519/31; 519/32; 519/33; 519/34; 519/35; 519/36; 519/37; 519/38; 519/39; 519/40; 519/41; 519/42; 520; 523/5; 524/1; 524/2; 524/3; 524/4; 524/5; 524/6; 524/7; 524/8; 524/9; 524/10; 524/11; 524/12; 524/13; 524/14; 524/15; 524/16; 524/17; 524/18; 524/20; 524/21; 524/22; 524/23; 524/24; 524/25; 524/26; 524/27; 524/28; 524/29; 524/30; 524/31; 524/32; 524/33; 524/34; 524/35; 524/36; 524/37; 525/1; 525/4; 525/5; 528/7; 590; 776; 785/1; 785/2; 785/3; 785/4; 785/7; 785/8; 785/9; 785/10; 785/11; 785/12; 785/13; 785/15; 785/16; 785/17; 790; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,

     

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 10 czerwca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. polegającego na:
Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV.
Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 11 czerwca 2010 roku do 8 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500.
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania tj. do dnia 8 lipca 2010 r.
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.czernikowo.pl, oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowości Czernikowo.
Otrzymują:
1.        Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2.        a/a
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-07-27 14:01
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-01 10:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74125
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104415
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl