Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 14.09.2010 r.

UG–7624-10-5/2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 14 września 2010 roku, działając w oparciu o:
  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-985-37-2/10/BK
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-151/10
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’ przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych obrębu: Liciszewy: 96, 123/1, 123/2, 134, 137, 171/1, 187, 189 oraz obrębu Mazowsze: 5, 19, 20, 31, 41
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Liciszewy oraz Mazowsze oraz zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-09-14 16:41
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73924
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102347
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl