Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
Czernikowo, dnia 15.09.2010r.
UG-7331-53/2010
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Czernikowo
 
Działając na podstawie art. 53 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) w nawiązaniu do art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i 2132C”,
przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych obrębu Liciszewy:  96, 123/1, 123/2, 134, 137,171/1, 187, 189, oraz obrębu Mazowsze:  5, 19, 20, 31, 41
ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,
że w dniu 15 września 2010r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i 2132C”.
Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 16 września 2010r. do 14 października 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12 (pokój nr 13) w godzinach od 700 do 1500 .
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania tj. od dnia 14 września 2010r.
Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy WWW.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowościach Liciszewy oraz Mazowsze.
 
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-09-16 13:39
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 15:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73918
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102336
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl