Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

 

Czernikowo, dnia 04.10.2010 r.
UG–7624-8-8/2009-2010
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 04 października 2010 roku, działając w oparciu o:
  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14.09.2010r. znak RDOŚ-04.OO.6613-833/10/MT
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 29.06.2010r. znak N.NZ-403-Cz-19/10

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-7/2009-2010

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko – lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym:
  • 233 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,

Postępowanie wszczęto na wniosek Inwestora
Przemysława Sękowskiego, ul. Słowackiego 27, 87-640 Czernikowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Czernikowo oraz zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-10-04 10:30
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74082
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3104352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 10:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl