Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 01 października 2010 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami)
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 01 października 2010 r., znak AB.7351-3-63/10 umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo - Witowąź o długości 0,513 km w miejscowości Wygoda i Witowąź, gm. Czernikowo, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych:
-        w obrębie Wygoda, gm. Czernikowo: 77,
-        w obrębie Witowąź, gm. Czernikowo: 49/1, 49/2, 50/1 (50/7, 50/6), 50/3 (50/5, 50/4)
(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję drogową).
Informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Czernikowo oraz w prasie lokalnej.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2010-10-12 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73846
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3100895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl