Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 02.03.2011 r.

OSR.6220.1.4.2011

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia

że w dniu 02.03.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakładu Mięsnego ,,Pekmar” Piotr Lisiński Witowąż 30A, 87-632 Osówka, z dnia 07.02.2011 roku, dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW w miejscowości Witowąż,zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 29/1 w miejscowości Witowąż, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 08.02.2011 roku znak UG.6220.1.1.2011 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.221.2011.JM z dnia 21.02.2011 r. (data wpływu 25.02.2011 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N.NZ-402-Cz-12/11 z dnia 21.02.2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.), iż dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-03-11 10:23
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3100999
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl