Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 12.04.2011 r.

OSR.6220.2.4.2011

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), przy uwzględnieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamia,

iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku na wniosek Właściciela Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, Mieczysława Waraksa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 74 w miejscowości Liciszewy.
            Właściciel Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, Mieczysław Waraksa wystąpił pismem z dnia 28 marca 2011 r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 74 położonej w miejscowości Liciszewy.
            Uwzględniając fakt, iż postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony oraz pismo o wycofanie wniosku wniosła strona postępowania, która żądała wszczęcia postępowania, ponadto umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego oraz nie sprzeciwiają się temu inne strony, wydano decyzję umarzającą przedmiotowe postępowanie.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 700 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 800 – 1600 (wtorki).
            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-04-13 13:02
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3100891
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl