Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

Czernikowo, dnia 26.05.2011 r.

OSR.6220.3.4.2011

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,

że w dniu 26 maja 2011 r., działając w oparciu o:

  • Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2011 r. znak WOO.4240.286.2011.DB.1
  • Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 25 marca 2011 r. znak N.NZ-402-Cz-22/11

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.3.3.2011

dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno -socjalno -biurowego hali do przerobu tworzyw”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 178/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż.

Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego ,,BIO-PLAST”, Witowąż 41a, 87-632 Osówka.

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 700 – 1500 oraz wtorki w godzinach 800 – 1600.

 

 

   Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, w sołectwie Witowąż oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Gminy www.bip.czernikowo.pl.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-05-26 13:06
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102612
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl